Presseakkreditering

Akkrediteringsprocessen for IAAF / Mikkeller Cross Country Championships Aarhus 2019 vil blive håndteret online.

Akkrediteringsfrist: 10. marts 2019.

For at ansøge om presseakkreditering skal pressefolk bruge en adgangskode for at komme ind på registreringswebstedet. Denne opnås på følgende vis:

  • National Presse og Fotografer: Modtager Akkrediteringsadgangskoder gennem Dansk Atletisk Forbund ([email protected])
  • International presse og fotografer: Akkrediteringsadgangskoder vil blive distribueret gennem Det Internationale Atletikforbund, IAAF. Ansøgninger skal indgives til det nationale forbund i pågældende medies land
  • Internationale agenturer: Modtager akkrediteringsadgangskoder direkte fra IAAF.

Når du har din adgangskode, vil du kunne få adgang til IAAF’s online akkrediteringsregistreringssystem og følgelig registrere din akkrediteringsansøgning. Læs mere HER.

Vi minder om, at adgangskoderne udelukkende skal bruges til skriftlig presse og fotografer. TV- eller radiojournalister vil modtage linket til Broadcasters Accreditation System. Yderligere rettidigheder vil blive rettet til rettighedshavere.

Ikke-Rettighedshavere vil registreres online via Broadcasters Accreditation System. Alle interesserede rettighedshavere skal venligst henvende sig til [email protected].